Koillismaalaus Oy, rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Koillismaalaus Oy

Y-tunnus: 3019221-8

Osoite: Uivelontie 1 B 7

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Kuusamo

Puhelinnumero: 045 139 6619

Sähköpostiosoite: info@koillismaalaus.fi


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Koillismaalaus Oy

Nimi: Antti Tornberg

Osoite: Uivelontie 1 B 7

Postinumero: 93600

Postitoimipaikka: Kuusamo

Puhelinnumero: 045 139 6619

Sähköposti: info@koillismaalaus.fi


3. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella

Koillismaalaus Oy:n yhteydenpitoon, markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

Lisäksi tietoja käytetään tilastointiin ja palvelujen kehittämistarkoitukseen.


4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


5. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan etu- ja sukunimi, lähiosoite, postiosoite, mahdolliset luvat sähköiseen markkinointiin, tieto kampanjan sääntöjen hyväksymisestä, muut asiakassuhdetta koskevat tiedot.


6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Asiakkaalta itseltään, viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla.


8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, kuitenkin kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.


9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin


©2019 Koillismaalaus Oy info@koillismaalaus.fi Tietosuojaseloste